JUBILANTI obce Olešná v mesiaci máj 2018

JUBILEUM v mesiaci máj 2018 oslávili:

Tadeáš Bednár
Olešná č. 427 - 75. rokov

Paulína Plevová
Olešná č. 600 - 80. rokov

Mária Škulavíková
Olešná č. 624 - 70. rokov