JUBILANTI obce Olešná v mesiaci apríl 2018

JUBILEUM v mesiaci apríl 2018 oslávili:

Veronika Šamajová
Olešná č. 569 - 70. rokov

Margita Saksonová
Olešná č. 65 - 85. rokov

Bartolomej Fugen
Olešná č. 504 - 80. rokov