JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2018

JUBILEUM v mesiaci marec 2018 oslávili:

Mária Klečková
Olešná č. 617 -
80. rokov

František Piontek
Olešná č. 526 -
75. rokov

Emília Cvinčeková
Olešná č. 567 -
70. rokov