JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2018

JUBILEUM v mesiaci február 2018 oslávili:

Jozefa Husárová
Olešná č. 177 - 75 rokov

Terézia Odrobiňáková
Olešná č. 534 - 75 rokov