JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2018

JUBILEUM v mesiaci január 2018 oslávili:

Jozefa Trliková
Olešná č. 479 - 75 rokov

Antónia Straková
Olešná č. 116 - 75 rokov

Žofia Kožáková
Olešná č. 455 - 85 rokov

Ján Molovčák
Olešná č. 529 - 75 rokov

Ladislav Hroš
Olešná č. 589 - 80 rokov

Anna Pupiková
Olešná č. 179 - 80 rokov

Milan Fojtík
Olešná č. 349 - 70 rokov