JUBILANTI obce Olešná v mesiaci december 2017

JUBILEUM v mesiaci december 2017 oslávili:

Eva Šeligová
Olešná č. 546 - 80 rokov

Matúš Kriščák
Olešná č. 541 - 70 rokov

Mária Maslíková
Olešná č. 308 - 70 rokov

Paulína Bukovcová
Olešná č. 690 - 80 rokov