JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2017

JUBILEUM v mesiaci november 2017 oslávili:

Marta Škripková
Olešná č. 527 - 70 rokov

Anna Palicová
Olešná č. 528 - 85 rokov

Mária Šašláková
Olešná č. 563 - 70 rokov

Anna Škulavíková
Olešná č. 626 - 70 rokov