JUBILANTI obce Olešná v mesiaci október 2017

JUBILEUM v mesiaci október 2017 oslávili:

Terézia  Jarošová
Olešná č. 216 - 80 rokov

Anna Zemaníková
Olešná č. 530 - 70 rokov