JUBILANTI obce Olešná v mesiaci september 2017

JUBILEUM v mesiaci september 2017 oslávili:

Milan Fojtík
Olešná č. 651 - 70 rokov

Emília Pantoková
Olešná č. 134 - 85 rokov