maj2017

JUBILEUM v mesiaci august 2017 oslávili:

Ján Nekoranec
Olešná č. 553 - 70  rokov

Štefánia Fialová
Olešná č. 522 - 75 rokov

Anna Rudinská
Olešná č. 449 - 80 rokov
 
Mária Mikolajová
Olešná č. 630 - 85 rokov
 
Terézia Kubišová
Olešná č. 305 - 80 rokov
 
Ján Cisárik
Olešná č. 488 - 80 rokov