maj2017

JUBILEUM v mesiaci júl 2017 oslávil:

Štefan Badžgoň
Olešná č. 643 - 70 rokov