maj2017

JUBILEUM v mesiaci jún 2017 oslávili:

Florentína Bazgerová
Olešná č. 207 - 90 rokov

Emília Kriščáková
Olešná č. 541 - 70 rokov

Štefánia Hrušková
Olešná č. 511 - 95 rokov

Veronika Plechová
Olešná č. 113 - 90 rokov

Rudolf Bobek
Olešná č. 480 - 80 rokov

Mária Torčíková
Olešná č. 235 - 95 rokov

Pavol Frolo
Olešná č. 578 - 70 rokov

Anna Bednáriková
Olešná č. 565 - 70 rokov

Pavol Korduliak
Olešná č. 615 - 70 rokov

Jana Slováková
Olešná č. 561 - 70 rokov