V mesiaci február r. 2023 jubileum oslávili:

Jozefa Husárová - 80 rokov
Anna Perďochová - 70 rokov
František Hajduk - 70 rokov
Terézia Odrobiňáková - 80 rokov

V mesiaci január r. 2023 jubileum oslávili:

Jozef Kubiš - 70 rokov
Eva Kudláčová - 70 rokov
Anna Pupiková - 85 rokov
Ján Molovčák - 80 rokov
Jozefa Trliková - 80 rokov
Pavol Plešivčák - 70 rokov

Milan Fojtík - 75 rokov

V mesiaci december r. 2022 jubileum oslávili:

Mária Maslíková - 75 rokov
Marta Škripková - 75 rokov

Jozef Hroš - 70 rokov
Matúš Kriščák -  75 rokov
Anna Škulavíková -  75 rokov

V mesiaci november r. 2022 jubileum oslávila:

Anna Palicová - 90 rokov

V mesiaci október r. 2022 jubileum oslávili:

Anna Smutková - 70 rokov
Mária Ferenčáková - 70 rokov
Anna Zemaníková - 75 rokov
Emília Ďurkáčová - 70 rokov
František Barnošák - 70 rokov
Bohumír Linek - 70 rokov

V mesiaci september r. 2022 jubileum oslávili:

Anežka Tarabašová - 70 rokov
Milan Fojtík - 75 rokov

V mesiaci august r. 2022 jubileum oslávili:

Terézia Kubišová - 85 rokov
Anna Rudinská - 85 rokov
Štefánia Fialová - 80 rokov
Pavol Vasula - 70 rokov
Ján Torčík - 70 rokov

V mesiaci júl r. 2022 jubileum oslávili:

Anna Kudláčová
Olešná - 70 rokov

Jozef Červenec
Olešná - 75 rokov

Rudolf Barnošák
Olešná - 75 rokov

Jozefa Kozubová
Olešná - 80 rokov

Eva Torčíková
Olešná - 70 rokov