V mesiaci október r. 2022 jubileum oslávili:

Anna Smutková - 70 rokov
Mária Ferenčáková - 70 rokov
Anna Zemaníková - 75 rokov
Emília Ďurkáčová - 70 rokov
František Barnošák - 70 rokov
Bohumír Linek - 70 rokov

V mesiaci september r. 2022 jubileum oslávili:

Anežka Tarabašová - 70 rokov
Milan Fojtík - 75 rokov

V mesiaci august r. 2022 jubileum oslávili:

Terézia Kubišová - 85 rokov
Anna Rudinská - 85 rokov
Štefánia Fialová - 80 rokov
Pavol Vasula - 70 rokov
Ján Torčík - 70 rokov

V mesiaci júl r. 2022 jubileum oslávili:

Anna Kudláčová
Olešná - 70 rokov

Jozef Červenec
Olešná - 75 rokov

Rudolf Barnošák
Olešná - 75 rokov

Jozefa Kozubová
Olešná - 80 rokov

Eva Torčíková
Olešná - 70 rokov

V mesiaci jún r. 2022 jubileum oslávili:

Helena Jarošová
Olešná - 70 rokov

Jana Slováková
Olešná - 75 rokov

Rudolf Bobek
Olešná - 85 rokov

Emília Kriščáková
Olešná - 75 rokov

Pavol Gajdoš
Olešná - 70 rokov

Anton Dočár
Olešná - 70 rokov

Pavol Korduliak
Olešná - 75 rokov

V mesiaci máj r. 2022 jubileum oslávili:

Štefánia Kolesárová
Olešná - 80 rokov

Terézia Lovasová
Olešná - 80 rokov

Anna Svitková
Olešná - 75 rokov

RSDr. Anton Kubiš
Olešná - 75 rokov

Eduard Golis
Olešná - 75 rokov

Jozef Malík
Olešná - 70 rokov

V mesiaci apríl r. 2022 jubileum oslávili:

Ľudmila Chabroňová
Olešná - 75 rokov

Milan Merička
Olešná - 75 rokov

Mária Korduliaková
Olešná - 70 rokov

Štefánia Kontríková
Olešná - 80 rokov

Anna Bobeková
Olešná - 75 rokov

V mesiaci marec r. 2022 jubileum oslávil:

Jozef Mravec 70 rokov
Emília Škanderová 70 rokov
Jozefa Čečotková 75 rokov