V mesiaci máj r. 2022 jubileum oslávili:

Štefánia Kolesárová
Olešná - 80 rokov

Terézia Lovasová
Olešná - 80 rokov

V mesiaci apríl r. 2022 jubileum oslávili:

Ľudmila Chabroňová
Olešná - 75 rokov

Milan Merička
Olešná - 75 rokov

Mária Korduliaková
Olešná - 70 rokov

Štefánia Kontríková
Olešná - 80 rokov

Anna Bobeková
Olešná - 75 rokov

V mesiaci marec r. 2022 jubileum oslávil:

Jozef Mravec 70 rokov
Emília Škanderová 70 rokov
Jozefa Čečotková 75 rokov

 

V mesiaci február r. 2022 jubileum oslávil:

Augustín Bašovský
Olešná - 85 rokov

 

V mesiaci január r. 2022 jubileum oslávili:

Ondrej Černek
Olešná - 70 rokov

Štefánia Černeková
Olešná - 80 rokov

Rudolf Šašlák
Olešná - 75 rokov

Pavel Bukovec
Olešná - 85 rokov

František Fojtík
Olešná - 85 rokov

JUBILEUM v mesiaci november 2021 oslávili:

Ľudmila Fojtíková
Olešná - 70 rokov

Rudolf Jaroš
Olešná - 70 rokov

Pavel Hruška
Olešná - 70 rokov

JUBILEUM v mesiaci september 2021 oslávili:

Jozefa Meričková
Olešná - 75 rokov

Anna Pončková
Olešná - 75 rokov

Mária Klečková
Olešná - 85 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci august 2021 oslávili:

Mária Mravcová
Olešná - 70 rokov

Zdenka Perďochová
Olešná - 70 rokov

Janka Bydlošáková
Olešná - 70 rokov

Irena Čurajová
Olešná - 70 rokov

Mária Černeková
Olešná - 85 rokov