V mesiaci júl r. 2022 jubileum oslávili:

Anna Kudláčová
Olešná - 70 rokov

Jozef Červenec
Olešná - 75 rokov

Rudolf Barnošák
Olešná - 75 rokov

Jozefa Kozubová
Olešná - 80 rokov

Eva Torčíková
Olešná - 70 rokov

V mesiaci jún r. 2022 jubileum oslávili:

Helena Jarošová
Olešná - 70 rokov

Jana Slováková
Olešná - 75 rokov

Rudolf Bobek
Olešná - 85 rokov

Emília Kriščáková
Olešná - 75 rokov

Pavol Gajdoš
Olešná - 70 rokov

Anton Dočár
Olešná - 70 rokov

Pavol Korduliak
Olešná - 75 rokov

V mesiaci máj r. 2022 jubileum oslávili:

Štefánia Kolesárová
Olešná - 80 rokov

Terézia Lovasová
Olešná - 80 rokov

Anna Svitková
Olešná - 75 rokov

RSDr. Anton Kubiš
Olešná - 75 rokov

Eduard Golis
Olešná - 75 rokov

Jozef Malík
Olešná - 70 rokov

V mesiaci apríl r. 2022 jubileum oslávili:

Ľudmila Chabroňová
Olešná - 75 rokov

Milan Merička
Olešná - 75 rokov

Mária Korduliaková
Olešná - 70 rokov

Štefánia Kontríková
Olešná - 80 rokov

Anna Bobeková
Olešná - 75 rokov

V mesiaci marec r. 2022 jubileum oslávil:

Jozef Mravec 70 rokov
Emília Škanderová 70 rokov
Jozefa Čečotková 75 rokov

 

V mesiaci február r. 2022 jubileum oslávil:

Augustín Bašovský
Olešná - 85 rokov

 

V mesiaci január r. 2022 jubileum oslávili:

Ondrej Černek
Olešná - 70 rokov

Štefánia Černeková
Olešná - 80 rokov

Rudolf Šašlák
Olešná - 75 rokov

Pavel Bukovec
Olešná - 85 rokov

František Fojtík
Olešná - 85 rokov

JUBILEUM v mesiaci november 2021 oslávili:

Ľudmila Fojtíková
Olešná - 70 rokov

Rudolf Jaroš
Olešná - 70 rokov

Pavel Hruška
Olešná - 70 rokov