JUBILEUM v mesiaci september 2021 oslávili:

Jozefa Meričková
Olešná - 75 rokov

Anna Pončková
Olešná - 75 rokov

Mária Klečková
Olešná - 85 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci august 2021 oslávili:

Mária Mravcová
Olešná - 70 rokov

Zdenka Perďochová
Olešná - 70 rokov

Janka Bydlošáková
Olešná - 70 rokov

Irena Čurajová
Olešná - 70 rokov

Mária Černeková
Olešná - 85 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci júl 2021 oslávili:

Emília Chabroňová
Olešná - 75 rokov

Terézia Badurová
Olešná - 80 rokov

Mária Trlíková
Olešná - 80 rokov

Anna Svitková
Olešná - 70 rokov

Jozefa Barčíková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci jún 2021 oslávili:

Anna Kamenišťaková
Olešná - 90 rokov

Verona Kubišová
Olešná - 85 rokov

Pavol Bydlošák
Olešná - 70 rokov

Sidónia Golisová
Olešná - 75 rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci máj 2021 oslávili:

Terézia Kobolková
Olešná - 90 rokov

Miroslav Kolesár
Olešná - 80 rokov

Anna Kotyrová
Olešná - 75 rokov

František Jaroš
Olešná - 70 rokov

František Svitek
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci apríl 2021 oslávili:

Emília Jozeková
Olešná - 75 rokov

Terézia Hrušková
Olešná - 85 rokov

Verona Cudráková
Olešná - 85 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci november 2020 oslávili:

Ján Smutek
Olešná - 70 rokov

František Chabroň
Olešná - 75 rokov

Matúš Kubiš
Olešná - 85 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2020

JUBILEUM v mesiaci august 2020 oslávili:

Veronika Šuleková
Olešná - 80 rokov

Jozefa Pionteková
Olešná - 75 rokov

Milan Comorek
Olešná - 70 rokov