Sčítanie domov a bytov 2020 - 2021 realizujú obce. Zber údajov zabezpečujú poverené osoby – poverení zamestnanci obce výlučne elektroniky.
Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, typ vodovodnej prípojky, obdobie výstavby, materiál nosnej konštrukcie, obdobie poslednej obnovy, obnova okien, obnova obvodového plášťa, obnova strechy, prístavba/nadstavba, typ kanalizačnej prípojky, plynová prípojka atď.

SODBInštruktážne video - Základné informácie a Inštruktážne video - Ako sa sčítať sú dostupné na stiahnutie na www.scitanie.sk