SODB Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby elektronicky. V obci Olešná sa bude realizovať od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste alebo požiadajte o mobilného asistenta.

Kontaktné miesto je v obci zriadené v budove Obecného úradu Olešná č. 493 v kancelárii podateľňa a evidencia obyvateľstva č.t. 041/4346121, pracovníčka obce p. A. Horčičiaková, kde sa môžete sčítať sami alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 8.00- 11.00
Streda: 14.00 – 17.00

Sčítať sa môžete i s pomocou mobilného asistenta, o ktorého požiadate telefonicky č.t. 041/4346126 pracovníčky obce Ing. A. Moskálová, Mgr. A. Špiriaková. Pri telefonickej požiadavke na mobilného asistenta uvediete meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín návštevy.

Pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť obyvatelia v karanténe COVID-19.

Upozorňujeme obyvateľov, že referenčný dátum sčítania obyvateľov je 1. január 2021, tzn. že všetky údaje, ktoré obyvateľ uvádza musia byť pravdivé k tomuto dátumu.

Sčítajte sa do 13. júna 2021 pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku.

Viac informácii na www.scitanie.sk.