SODBV obci Olešná sa sčítalo 88,77 % obyvateľov.

 

Ďalej bude prebiehať asistované sčítanie. Termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemiologickej situácie na Slovensku. Asistované sčítanie potrvá v obci 6 týždňov.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Bude sa realizovať s pomocou asistenta.

Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci. Sčítajte sa sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

Mobilný asistent o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a vaše telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.