SODBĎakujeme všetkým obyvateľom obce Olešná, ktorí sa doteraz už sčítali. K 25.03.2021 sa v našej obci sčítalo 79,72 % obyvateľov.
Pripomíname, že je povinnosťou každého občana Slovenskej republiky sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára za seba aj za deti prostredníctvom webovej stránky www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021.
Opakovane prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym, seniorom, ak o to požiadajú.

 

Pri nesplnení si svojej povinnosti sčítať sa môže byť podľa zákona o sčítaní uložená obyvateľovi sankcia vo výške od 25 do 250 eur.
Upozorňujeme, že asistované sčítanie po 1. apríli sa bude realizovať prostredníctvom asistentov výlučne a prioritne pre obyvateľov bez internetu, seniorov, osamelých seniorov.