Elektronické sčítanie obyvateľov

Ako sme Vás už informovali sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.02.2021 do 31.03.2021 bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk

Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom) ak o to požiadajú.

Asistované sčítanie obyvateľov

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto na Obecnom úrade, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi a sčíta ho. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

 Letáky k sčítaniu:

pdf   leták č.1   71,999 KB

pdf   leták č.2   1128,030 KB

pdf   leták č.3   85,657 KB