SODB Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby elektronicky. V obci Olešná sa bude realizovať od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste alebo požiadajte o mobilného asistenta.

Kontaktné miesto je v obci zriadené v budove Obecného úradu Olešná č. 493 v kancelárii podateľňa a evidencia obyvateľstva č.t. 041/4346121, pracovníčka obce p. A. Horčičiaková, kde sa môžete sčítať sami alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 8.00- 11.00
Streda: 14.00 – 17.00

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania
v období od 1. 4. do 31. 10. 2021.

pdfAko prebieha asistované sčítanie obyvateľov - leták 388.43 KB

pdfČo potrebujete vedieť - leták 3 MB

SODBV obci Olešná sa sčítalo 88,77 % obyvateľov.

 

Ďalej bude prebiehať asistované sčítanie. Termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemiologickej situácie na Slovensku. Asistované sčítanie potrvá v obci 6 týždňov.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Bude sa realizovať s pomocou asistenta.

SODBĎakujeme všetkým obyvateľom obce Olešná, ktorí sa doteraz už sčítali. K 25.03.2021 sa v našej obci sčítalo 79,72 % obyvateľov.
Pripomíname, že je povinnosťou každého občana Slovenskej republiky sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára za seba aj za deti prostredníctvom webovej stránky www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021.
Opakovane prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym, seniorom, ak o to požiadajú.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Ako sme Vás už informovali sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.02.2021 do 31.03.2021 bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk

Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom) ak o to požiadajú.

Asistované sčítanie obyvateľov

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto na Obecnom úrade, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi a sčíta ho. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.