Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

uvitaniedeti2016m„Verím v lásku na prvý pohľad
... pretože som miloval moju mamu,
len čo som otvoril oči.“

Dňa 16.6.2016 sa v sále kultúrneho domu v Olešnej konalo jedno z najmilších podujatí, uskutočnené obecným úradom – Uvítanie detí do života. Naplnili ju naši najmenší obyvatelia narodení od 1.2.2015 do 20.2.2016 spolu so svojimi rodičmi.
Hoci sa pán starosta Š. Cudrák nemohol tohto podujatia zúčastniť zo zdravotných dôvodov, členovia kultúrnej komisie p. K. Plešivčáková a p. J. Červenec milo a dôstojne prítomných privítali.

Pekným programom všetkých potešili deti z MŠ Olešná Rovňany pod vedením p. uč. Gerekovej, Ferenčákovej a Plešivčákovej. Mamičky sa podpísali do pamätnej knihy, boli obdarované ružami a pre chlapčekov a dievčatká boli pripravené knihy a pamätné listy pripomínajúce túto milú slávnosť.

Všetkým detičkám želáme veľa zdravia, šťastia a lásky a ich rodičom veľa radostných zážitkov, ktoré ich s deťmi čakajú.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk