JUBILANTI obce Olešná v mesiaci december 2018

JUBILEUM v mesiaci december 2018 oslávili:

I. Pončková
Olešná - 80 rokov

M. Bobeková
Olešná - 75 rokov