Takúto nádheru nám robia pred oknami občania obce Podvysoká. Jedná sa o divokú skládku, 100 m za železničným prejazdom v Podvysokej, smer Turzovka. Aj napriek písomného upozornenia podaného na ObÚ Podvysoká v jeseni 2010, sa situácia nezmenila.