Najmenší návštevníci Obecnej knižnice V OlešnejDňa 16.3.2016 Obecná knižnica Olešná privítala najmenších návštevníkov – škôlkarov zo ZŠ s MŠ Olešná č. 464 z Materskej školy, ktorá sa nachádza v budove Olešná č. 618. Detičky prišli v sprievode svojich pani učiteliek, prezreli si priestory obecnej knižnice, porozprávali sme sa o rozprávkových knihách, ktoré si mohli poprezerať. Detičky boli veľmi šikovné a na pamiatku si odniesli darček v podobe omaľovanky.