ozdoby2015mĎalšia streda sa v Obecnej knižnici niesla v duchu vyrábania, lepenia a tvorenia. Tento krát sme si vyrobili vianočné ozdoby – vianočné gule. Zručnosť a šikovnosť detí a mamičiek bola obdivuhodná a zároveň preverila aj ich trpezlivosť. Po chvíľke tvorenia si deti vymýšľali vlastné motívy, obrázky a kombinácie, aby bola vianočná ozdoba čo najkrajšia.  
Tak sme dňa 25.11.2015 ukončili tohtoročné vianočné tvorivé popoludnia. Veľká pochvala patrí všetkým účastníkom tvorivých popoludní – malým aj veľkým, za ich šikovnosť a nápaditosť .