Vianočné aranžovanie – snehuliak zo senaPočas druhého tvorivého popoludnia dňa 18.11.2015 sme v Obecnej knižnici dokončili vianočné pohľadnice a vyrábali sme snehuliaka zo sena. Jeho výrobu nám predviedla p. L. Kolesárová, ktorá ochotne pomáhala a radila dievčatám, chlapcom a ich mamičkám s tvarovaním sena až do konečnej podoby. Popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére, z ktorého si deti odniesli nie len pekný zážitok, ale aj vydareného snehuliaka, ktorý sa im zaručene neroztopí.