Obecná knižnica v Olešnej bude v mesiaci október zatvorená.