Obecná knižnica OLEŠNÁ pozýva malých aj veľkých na tvorivé popoludnie, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 27.11.2019 od 15.00 h v Obecnej knižnici Olešná.
Vyrobíme si vianočný pozdrav.