Zverejnenie informácie o zatvorení knižnice (z dôvodu čerpania dovolenky) počas letných mesiacov.
Knižnica na Olešnej bude pre občanov zatvorená v dňoch: 07.08.2019 a 04.09.2019.