K 31.12.2009 mala knižnica 8070 zväzkov kníh
z toho :
náučná pre dospelých - 1215
pre dospelých - 3093
pre deti a mládež - 3222
náučná pre deti a mládež - 540

 

Zapísaných bolo 226 čitateľov. Bolo uskutočnených 7142 výpožičiek kníh. Pribudlo 53 nových kníh.

 

{backbutton}