Prvé stretnutie s Obecnou knižnicou OlešnáDňa 21.3.2018 Obecná knižnica Olešná privítala vo svojich priestoroch detičky z MŠ Olešná, umiestnenej v budove Olešná č. 618. Detičky sa pri svojej návšteve dozvedeli o tom, ako pracuje knižnica a mohli si pozrieť rozprávkové knižky a knihy o zvieratkách, ktoré majú u našich najmenších čitateľov najväčší úspech.
Na ukážku Vám ponúkame niekoľko fotografií.