Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.V roku 2017 Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil projekt obce Olešná s názvom "Čítame srdcom" vo výške 1 000,- €. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.
Projekt je zameraný na akvizíciu knižničného fondu – nákup knižných dokumentov. Vďaka tejto podpore sa knižničný fond Obecnej knižnice Olešná rozšíril o 128 ks nových kníh rôznej tematiky. Medzi zakúpenými knižnými titulmi je literatúra slovenských spisovateľov, náučné knihy pre deti, mládež a dospelých, rozprávkové knihy a taktiež literatúra od zahraničných autorov. Požiadavky na nákup kníh vychádzali zo záujmu a potrieb čitateľov a návštevníkov Obecnej knižnice Olešná bez rozdielu veku. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a jeho spolufinancovanie zabezpečila Obec Olešná.

pdf Zoznam kníh zakúpených s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v projekte "Čítame srdcom"    48,126 KB