- Výstavka vybraných kníh na tému:     
23.máj – Svetový deň korytnačiek
21.jún  – Deň kvetov.

- Môžeme sa tešiť na nové knihy.

- Pripravujeme:
prázdninové zážitkové čítania.
Záujem je potrebné nahlásiť do 15.júna 2017 v Obecnej knižnici Olešná, alebo na Obecnom úrade Olešná č.t. 041/4346 12