Trojicu symbolov obce Olešná tvoria erb, pečať a vlajka. Do roku 1994 obec nemala svoj vlastný erb. Mala len historický symbol, ktorý bol heraldicky a farebne upravený a tak vznikol skutočný obecný erb.

Históriu jeho vzniku opísal a zdôvodnil tajomník Heraldickej komisie MV SR PhDr. L.Vrteľ dňa 20. 6. 1994:

Obec Olešná mala v minulosti až tri rôzne znamenia.
Odtlačok pečate s kruhopisom OBEC OLESSNA sa zachoval na písomnosti z 5. januára 1869. V pečatnom poli vidno na poduške kráľovskú korunu a pod poduškou ružičku.

storočná lipa u rovňanovObec Olešná je súčasťou Euroregiónu Beskydy, ktorý tvoria obce a mestá Slovenskej, Českej a Poľskej republiky. Obec má rozlohu 19 km², leží v nadmorskej výške 470 metrov, v polovici vzdialenosti medzi okresným mestom Čadca a centrom hornej časti Kysúc - mestom Turzovka.

olesna turisticka mapaPo kliknutí na www.vku-mapy.sk si môžete pozrieť interaktívnu turistickú mapu katastra obce.