Starosta obce Olešná touto cestou ďakuje za výjazdové očkovanie zrealizované očkovacím tímom ŽSK dňa 20.07.2021 pre imobilných občanov našej obce. Predovšetkým za ich ľudský prístup k našim imobilným občanom, ktorí prejavili záujem o očkovanie.

Štefan Cudrák
Starosta obce