V súvislosti s Uznesením vlády SR bude od 1. 1. 2021 až do 24. 01. 2021 Obecný úrad Olešná pre verejnosť ZATVORENÝ.
Napriek tomu, že bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený, nevyhnutné služby pre občanov naďalej poskytujeme elektronicky prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky prioritne na čísle 041/4346121, 041/4346126, 041/4346123.

Oznam pre občanov, ktorí poberajú dôchodok z Českej republiky:
Podpisy o žití, kvôli epidemiologickej situácií neoverujeme.
Na tlačive treba viditeľne uviesť dôvod, pre ktorý nemôže byť podpis osvedčený :
Napr. - Dôvodne overenia podpisu
"Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie – zatvorený obecný úrad"