Starosta obce Olešná oznamuje občanom, že dňa 30.08.2019 (t. j. v piatok) bude Obecný úrad Olešná zatvorený.
Úradné záležitosti si bude možné opätovne vybaviť dňa 02.09.2019

Štefan Cudrák
starosta obce