kaplnka Olešná-KlínV Olešňanskom Klíne sa nachádza kaplnka Blahoslavenej Panny Márie Ustavičnej pomoci. Traduje sa príbeh: počas prechádzky Dr. Vladimíra Nárožného s manželkou a so svojou dcérou, ktorá bola takmer slepá, sa napila vody zo studničky. Po chvíli sa jej zrak natoľko zlepšil, že už nemusela používať lupu.

V obci Olešná-Potôčky sa nachádza kostol sv. Júdu Tadeáša, apoštola. Stavba sa realizovala v rokoch 1995 - 1997. Konsekrácia nového kostola sa konala 1.júna 1997 za prítomnosti diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. V kostole sú tri zvony. Najmenší pochádza z dnes už nejestvujúcej obce Harvelka. Pozemky pod kostol darovali Ondrej Nekoranec, Veronika Bocková a Johana Fojtíková. Kostolníčkou je pani Veronika Pakošová.