Farby jesene - deň venovaný našim senioromV nedeľu, 21.10.2018 sa v Kultúrnom dome Olešná pri príležitosti mesiaca úcty k starším konalo podujatie venované našim seniorom.
V peknom a rozmanitom kultúrnom programe a za početnej účasti našich starších občanov, sa pod vedením svojich p. učiteliek predstavili deti zo ZŠ s MŠ Olešná, deti zo ZŠ Podvysoká, FSkVigľašanka a pán Ján Čečotka s vnučkou Laurkou Šperkovou.
Obec Olešná sa týmto chce poďakovať p. kuchárkam zo školskej jedálne Olešná za vynikajúce moravské koláče, za hodnotný program účinkujúcim zo ZŠ Podvysoká, ZŠ s MŠ Olešná, FSkVigľašanka pod vedením p. Terky Škulavíkovej, pánovi Jánovi Čečotkovi s rodinou, členkám DHZ Olešná a pracovníkom Obecného úradu Olešná, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu celého podujatia.

Uvítanie detí v Olešnej„Dieťa je zázrak, ktorý ťa v sekunde naučí milovať inú ľudskú bytosť viac ako seba.“

Príchod maličkého človiečika na svet očakávajú rodičia s túžbou a radosťou. S radosťou svojich najmenších hostí privítala dňa 14.6.2018 aj sála kultúrneho domu v Olešnej. V jej slávnostne vyzdobených priestoroch sa konalo jedno z najmilších kultúrnych podujatí, a to uvítanie detí, ktoré sa narodili od 1.1.2017 do 28.2.2018. Po slávnostnom príhovore,predneseným pánom starostom Štefan Cudrákom, na prítomných čakal pekný kultúrny program, ktorý pod vedením pani učiteliek pripravili škôlkari z MŠ Olešná – Rovňany.

Kultúrny víkend v obci OlešnáPrelom mesiacov máj a jún zachytáva viacero príležitostí k možnosti strávenia príjemných chvíľ s rodinou napríklad aj pri príležitostí osláv váľania mája a Medzinárodného dňa detí. V obci Olešná sa cez víkend konali kultúrne podujatia rôzneho charakteru, z ktorých si mohol vybrať každý.

V sobotu 2.6.2018 boli v priestoroch pred Obecným úradom Olešná pripravené pracovníkmi obecného úradu a DHZ Olešná k oslavám MDD pre deti rôzne súťaže a aktivity na precvičenie tela a mozgových závitov.

Kvety pre mamičku „Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy...“ sú slová krásnej básne.
V obci Olešná sme dňa 13.5.2018 vzdali úctu všetkým našim mamičkám, maminkám, babičkám. Detičky a žiaci z MŠ so ZŠ Olešná, folklórna skupina Vigľašanka a hostia zo skupiny Vrchári pre hostí pripravili príjemnú dynamickú kyticu plnú básní, piesní a tanca, ktorý zahájil svojim príhovorom starosta obce p. Štefan Cudrák. Na túto slávnostnú udalosť bolo pripravené malé občerstvenie, každá mamička bola obdarovaná kvietkom a kto nabral odvahu, mohol si aj zatancovať.

Poslednú januárovú sobotu, dňa 27.1.2018 sa v obci Olešná konal III. Reprezentačný ples obce OlešnáPoslednú januárovú sobotu, dňa 27.1.2018 sa v obci Olešná konal III. Reprezentačný ples obce Olešná.Na hostí čakali výdatne prestreté stoly s občerstvením, bohatá tombola a skvelá zábava, o ktorú sa postarala skupina Pulz. Na úvod večera sa prítomným hosťom prihovoril pán starosta obce Š. Cudrák a hudobná skupina Pulz spustila tú pravú plesovú zábavu. Vo výbornej nálade sa tancovalo až do rána...
Pri tejto príležitosti chce pán starosta vyjadriť vďaku p. kuchárkam, ktoré pripravili vynikajúce jedlo a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto plesu.
Záverom patrí veľká vďaka sponzorom, ktorí do tomboly venovali hodnotné dary.

Vianočné predstavenieOpäť sa blíži čarokrásny čas radosti a pohody, na ktorý sa teší každý z nás. K blížiacim sa vianočným sviatkom sa v Kultúrnom dome Olešná konalo podujatie, ktoré nám priblížilo vianočnú atmosféru. V úvode programu sa prihovoril prítomným návštevníkom starosta obce p. Š. Cudrák a potom už nasledoval súbor hraných pásiem, ktoré potešili srde a rozveselili dušu ako detského tak aj dospelého diváka.

Deň úcty k starším – Farebná jeseň životaMesiac október je mesiacom úcty k starším. Mnohé obce a mestá pri tejto príležitosti pripravujú pre svojich „skôr narodených“ rôzne podujatia a prehliadky talentu, aby svoje babičky a deduškov potešili pekným programom.
Ani naša obec nebola výnimkou a v nedeľu 22.10.2017 pripravila v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Olešná, folklórnou skupinou Vigľašanka a hosťami kultúrne podujatie pod názvom Farebná jeseň života. Milý program otvoril svojim príhovorom starosta obce p. Š.Cudrák a potom sa nálada niesla v príjemnej atmosfére rôznorodých vystúpení.