Vo štvrtok 20.6.2019 sa v priestoroch sály kultúrneho domu Olešná uskutočnilo  roztomilé podujatie - uvítanie našich najmenších obyvateľovVo štvrtok 20.6.2019 sa v priestoroch sály kultúrneho domu Olešná uskutočnilo roztomilé podujatie - uvítanie našich najmenších obyvateľov. V našej obci sme privítali 14 detičiek, ktorým prišli pekné básničky zarecitovať škôlkari zo ZŠ s MŠ Olešná, elokované pracovisko u Rovňanov pod vedením pani učiteľky Plešivčákovej.

I. ročník súťaže vo varení guláša, oslava MDD a váľanie májaDňa 25.5.2019 sa v obci Olešná konalo podujatie, ktoré potešilo maškrtné jazýčky stúpencov chutného gulášu i veselé srdiečka priaznivcov dobrej nálady. Konal sa 1. ročník súťaže vo varení guláša, ktorej sa zúčastnilo 5 družstiev: Vigľašanka, Nebíčko v papuľke, Poslanci OcÚ, DHZ Olešná, Zamestnanci OcÚ. Finálny guláš – jeho farbu, vôňu, chuť, konzistenciu a mäso zhodnotila porota, ktorá určila prvé miesto družstvu Vigľašanka. FSkVigľašanka potešila svojich fanúšikov aj oživením tradícií, ktoré súviseli s váľaním mája. Za veselého spevu sa na vyzdobenom traktore previezla dedinou a jej kultúrny program pokračoval v areáli kultúrneho domu spevom a vtipnou scénkou.

Deň matiekV druhú májovú nedeľu, dňa 12.5.2019 sme si v sále kultúrneho domu v Olešnej uctili naše mamy, mamičky, maminky, jednoducho ženy s veľkým srdcom a obrovskou náručou.
Mamičkám sa najskôr prihovoril pán starosta Štefan Cudrák a hodnotný program plný hudobného talentu vykúzlili 5 – 6 ročné detičky zo ZŠ s MŠ Olešná – MŠ č. 618 pod vedením p. uč. Gerekovej, deti zo ZŠ Podvysoká pod vedením p.uč.Kotulovej a Cvinčekovej, deti zo ZUŠ Turzovka pod vedením p. uč. Horváta, Laurinka Čentáková, pán Ján Čečotka s vnučkou Laurinkou Šperkovou a FSK Vigľašanka. Pre mamičky bolo pripravené aj občerstvenie a srdiečko potešil milý kvietok.

Karneval spojený s pochovaním basyDňa 2.3.2019 sa v kultúrnom dome Olešná pri príležitosti ukončenia fašiangového obdobia konalo zábavné podujatie pre deti i dospelých – Karneval spojený s „pochovaním basy“.
Do fašiangového podujatia s maskami sa zapojili aj deti zo ZŠ s MŠ Olešná, pre ktoré boli pripravené súťaže, diskotéka, chutné šišky a basu „pochovávala“ FSkVigľašanka.
Touto cestou sa chceme poďakovať FSkVigľašanke, DHZ Olešná, p. učiteľkám a p. kuchárkam zo ZŠ s MŠ Olešná, členom kultúrnej komisie a pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu tohto podujatia.

Reprezentačný ples obce OlešnáDňa 26.1.2019 sa v obci Olešná konal už IV. reprezentačný ples. V priestoroch slávnostne vyzdobenej sály kultúrneho domu bolo pre hostí pripravené výborné jedlo, švédske stoly, bohaté občerstvenie a hodnotná tombola. Hostí plesu privítali pán starosta Š. Cudrák a zástupkyňa starostu p. M. Perďochová. O skvelú zábavu sa postarala hudobná skupina Pulz, hosťom plesu boli Vrchári.
Touto cestou vyjadrujeme vďaku sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly, kuchárkam za vynikajúce jedlo a pracovníkom obce a poslancom OZ, ktorí pomohli pri organizovaní tohto plesu.

Vianočné predstavenie v Kultúrnom dome OlešnáV kalendári máme december, jeden z najtajomnejších mesiacov v roku. Vonku sa poriadne ochladilo a skoré večery nám pripomínajú, že tu je advent. Stoly v našich domácnostiach zdobia adventné vence, Mikuláš nám už rozdal svoju nádielku a my sa tešíme na príchod Ježiška.
V tomto „predvianočnom duchu“ sa dňa 9.12.2018 v Kultúrnom dome Olešná uskutočnilo Vianočné predstavenie so sprievodnými podujatiami.

Farby jesene - deň venovaný našim senioromV nedeľu, 21.10.2018 sa v Kultúrnom dome Olešná pri príležitosti mesiaca úcty k starším konalo podujatie venované našim seniorom.
V peknom a rozmanitom kultúrnom programe a za početnej účasti našich starších občanov, sa pod vedením svojich p. učiteliek predstavili deti zo ZŠ s MŠ Olešná, deti zo ZŠ Podvysoká, FSkVigľašanka a pán Ján Čečotka s vnučkou Laurkou Šperkovou.
Obec Olešná sa týmto chce poďakovať p. kuchárkam zo školskej jedálne Olešná za vynikajúce moravské koláče, za hodnotný program účinkujúcim zo ZŠ Podvysoká, ZŠ s MŠ Olešná, FSkVigľašanka pod vedením p. Terky Škulavíkovej, pánovi Jánovi Čečotkovi s rodinou, členkám DHZ Olešná a pracovníkom Obecného úradu Olešná, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu celého podujatia.