Karneval spojený s pochovaním basyDňa 2.3.2019 sa v kultúrnom dome Olešná pri príležitosti ukončenia fašiangového obdobia konalo zábavné podujatie pre deti i dospelých – Karneval spojený s „pochovaním basy“.
Do fašiangového podujatia s maskami sa zapojili aj deti zo ZŠ s MŠ Olešná, pre ktoré boli pripravené súťaže, diskotéka, chutné šišky a basu „pochovávala“ FSkVigľašanka.
Touto cestou sa chceme poďakovať FSkVigľašanke, DHZ Olešná, p. učiteľkám a p. kuchárkam zo ZŠ s MŠ Olešná, členom kultúrnej komisie a pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu tohto podujatia.

Reprezentačný ples obce OlešnáDňa 26.1.2019 sa v obci Olešná konal už IV. reprezentačný ples. V priestoroch slávnostne vyzdobenej sály kultúrneho domu bolo pre hostí pripravené výborné jedlo, švédske stoly, bohaté občerstvenie a hodnotná tombola. Hostí plesu privítali pán starosta Š. Cudrák a zástupkyňa starostu p. M. Perďochová. O skvelú zábavu sa postarala hudobná skupina Pulz, hosťom plesu boli Vrchári.
Touto cestou vyjadrujeme vďaku sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly, kuchárkam za vynikajúce jedlo a pracovníkom obce a poslancom OZ, ktorí pomohli pri organizovaní tohto plesu.

Vianočné predstavenie v Kultúrnom dome OlešnáV kalendári máme december, jeden z najtajomnejších mesiacov v roku. Vonku sa poriadne ochladilo a skoré večery nám pripomínajú, že tu je advent. Stoly v našich domácnostiach zdobia adventné vence, Mikuláš nám už rozdal svoju nádielku a my sa tešíme na príchod Ježiška.
V tomto „predvianočnom duchu“ sa dňa 9.12.2018 v Kultúrnom dome Olešná uskutočnilo Vianočné predstavenie so sprievodnými podujatiami.

Farby jesene - deň venovaný našim senioromV nedeľu, 21.10.2018 sa v Kultúrnom dome Olešná pri príležitosti mesiaca úcty k starším konalo podujatie venované našim seniorom.
V peknom a rozmanitom kultúrnom programe a za početnej účasti našich starších občanov, sa pod vedením svojich p. učiteliek predstavili deti zo ZŠ s MŠ Olešná, deti zo ZŠ Podvysoká, FSkVigľašanka a pán Ján Čečotka s vnučkou Laurkou Šperkovou.
Obec Olešná sa týmto chce poďakovať p. kuchárkam zo školskej jedálne Olešná za vynikajúce moravské koláče, za hodnotný program účinkujúcim zo ZŠ Podvysoká, ZŠ s MŠ Olešná, FSkVigľašanka pod vedením p. Terky Škulavíkovej, pánovi Jánovi Čečotkovi s rodinou, členkám DHZ Olešná a pracovníkom Obecného úradu Olešná, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu celého podujatia.

Uvítanie detí v Olešnej„Dieťa je zázrak, ktorý ťa v sekunde naučí milovať inú ľudskú bytosť viac ako seba.“

Príchod maličkého človiečika na svet očakávajú rodičia s túžbou a radosťou. S radosťou svojich najmenších hostí privítala dňa 14.6.2018 aj sála kultúrneho domu v Olešnej. V jej slávnostne vyzdobených priestoroch sa konalo jedno z najmilších kultúrnych podujatí, a to uvítanie detí, ktoré sa narodili od 1.1.2017 do 28.2.2018. Po slávnostnom príhovore,predneseným pánom starostom Štefan Cudrákom, na prítomných čakal pekný kultúrny program, ktorý pod vedením pani učiteliek pripravili škôlkari z MŠ Olešná – Rovňany.

Kultúrny víkend v obci OlešnáPrelom mesiacov máj a jún zachytáva viacero príležitostí k možnosti strávenia príjemných chvíľ s rodinou napríklad aj pri príležitostí osláv váľania mája a Medzinárodného dňa detí. V obci Olešná sa cez víkend konali kultúrne podujatia rôzneho charakteru, z ktorých si mohol vybrať každý.

V sobotu 2.6.2018 boli v priestoroch pred Obecným úradom Olešná pripravené pracovníkmi obecného úradu a DHZ Olešná k oslavám MDD pre deti rôzne súťaže a aktivity na precvičenie tela a mozgových závitov.

Kvety pre mamičku „Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy...“ sú slová krásnej básne.
V obci Olešná sme dňa 13.5.2018 vzdali úctu všetkým našim mamičkám, maminkám, babičkám. Detičky a žiaci z MŠ so ZŠ Olešná, folklórna skupina Vigľašanka a hostia zo skupiny Vrchári pre hostí pripravili príjemnú dynamickú kyticu plnú básní, piesní a tanca, ktorý zahájil svojim príhovorom starosta obce p. Štefan Cudrák. Na túto slávnostnú udalosť bolo pripravené malé občerstvenie, každá mamička bola obdarovaná kvietkom a kto nabral odvahu, mohol si aj zatancovať.