10-uvitanie-deti-jun-2012Dňa 27. júna 2012 v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná pán starosta obce v spolupráci so sociálnou komisiou obce, slávnostne privítal do života 14 narodených detí, najmladších občanov obce Olešná.

den-matiek-2012Obec Olešná v zastúpení starostom obce usporiadala oslavu Dňa matiek.

furtňaDňa 15.09.2010 bola vysvätená p. dekanom Karolom Dobiašom "furtňa" na cintoríne na Prednej Olešnej a zároveň bol vysvätený aj nový drevený kríž. Vo "furtni" bol umiestený mraziaci box a tým môže slúžť svojmu účelu.

Váľanie hasičského mája a MDD 2010Dňa 05.06.2010 členovia dobrovoľného hasičského zboru Olešná zorganizovali pri obecnom úrade podujatie, na ktorom sa zvalil hasičský máj, ktorý skrášľoval našu obec. Pred samotným zvalením pripravili poslanci obecného zastupiteľstva, dobrovoľný hasiči z Olešnej a dobrovoľníci pre deti športový deň pri príležitosti nedávneho sviatku MDD.

návšteva škôlkarov v hasičskej zbrojniciDňa 24.05.2010 o 11:00 bol pre našich najmenších škôlkarov urobený ďen otvorených dverí v našej hasičskej zbrojnici v Olešnej. Na ukážke hasičskej zbrojnice sa zúčastnilo 32 škôlkarov z dvoch ročníkov, dve pedagogické pracovníčky a jedna absolventka pedagogickej školy na praxi.