Obecný úrad Olešná plánuje v roku 2016 uskutočniť kurz háčkovania.
Záujem je potrebné nahlásiť do 17.12.2015 na Obecnom úrade Olešná, t.č. 041/4346 126.

Sviečka je jednoduchý zdroj svetla, používaný už od starovekuSviečka je jednoduchý zdroj svetla, používaný už od staroveku.
Na svete je mnoho ľudí, ktorých zaujala jej výroba, vzhľad, materiál alebo vôňa. Zberateľku p. A. Kvašňovskú zaujala sviečka ako celok, jej rozmanitosť v tvare a farbách. Zo svojej zbierky, ktorú tvorí vyše 4000 kusov, predstavila v dňoch 18.10.2015 – 12.11.2015 vo vestibule Obecného úradu Olešná zaujímavé sviečky jesennej tematiky.
Na ukážku Vám ponúkame niekoľko fotografií. 

Mesiac október je mesiacom úcty k starším... čaká na každého z nás. Prichádza tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať. Jeseň života je príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili, pospomínať na krásne chvíle a radosti.

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. A preto sme si v obci Olešná v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Olešná, skupinou Vigľašanka a hosťami zo susedného Klokočova – L. Polkom a M. Polkovou uctili múdrosť, vykonanú prácu, ale aj vrásky našich starších občanov posedením s pekným programom, ktorý pohladil srdce i dušu.

Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Olešná – PolgrúňPri príležitosti „Roka Ľudovíta Štúra“, ktorý organizuje Žilinský samosprávny kraj, Obecný úrad Olešná predstavuje výtvarné práce žiakov ZŠ s MŠ Olešná – Polgrúň.
Výtvarné práce sú vo vestibule Obecného úradu Olešná vystavované od 30.5.2015 do konca septembra 2015.

uvitaniedeti2015m

Ráno ma budíš bozkom.
Niekedy sa robím, že spím,
lebo sa neviem dočkať,
až sa dotkneš perami môjho líca.
Tie rána milujem.
A ďakujem ....... mama.

Dňa 25.júna 2015 sa pán starosta Štefan Cudrák, v spolupráci s členmi sociálnej komisie pani PhDr. Katarínou Plešivčákovou a pánom Jozefom Červencom stretli spolu s našimi najmenšími obyvateľmi a ich mamičkami a oteckami v zasadacej miestnosti obecného úradu pri jednej z najmilších  príležitostí, a to uvítaní detí do života.

Počas príhovoru pána starostu a milého kultúrneho programu detí z MŠ Olešná pod vedením pani učiteľky Daniely  Plešivčákovej zazneli slovká plné radosti a lásky, ktoré potešili 13 detičiek narodených od 5.7.2014 do 31.1.2015 a to

 

 

mdd olesnaKedy? Dňa 30.5.2015 – sobota od 14.00 hod.
Kde? Areál pred OcÚ Olešná (v prípade dažďa sála KD Olešná)

den matiak mÚcta a vďaka patrí všetkým mamám, ktoré svojou láskou zahŕňajú všetky deti. A preto sme si v obci Olešná dňa 10.mája 2015 pripomenuli sviatok mamičiek a babičiek.

Tvorivé popoludnie - zdobíme si veľkonočné vajíčkoKNIŽNICA OLEŠNÁ Vás pozýva na tvorivé popoludnie dňa 11.3.2015 (streda) o 14.15 hodine v budove Materskej školy Olešná – Rovňany.
Ozdobíme si veľkonočné vajíčko technikou „falošný patchwork“.