Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji 1616 – 2016Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý pri príležitosti 400.  výročia úmrtia osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila nielen územie Žilinskej župy, ale i celého Slovenska a Európy vyhlásil Žilinský kraj.
Obecný úrad Olešná v spolupráci so Základnou školou Olešná č. 464 uskutočnili výstavu pod názvom „Po stopách Juraja Turza“.
Výtvarné práce detí sú umiestnené vo vestibule Obecného úradu Olešná od 1.6.2016 do 31.8.2016.

uvitaniedeti2016m„Verím v lásku na prvý pohľad
... pretože som miloval moju mamu,
len čo som otvoril oči.“

Dňa 16.6.2016 sa v sále kultúrneho domu v Olešnej konalo jedno z najmilších podujatí, uskutočnené obecným úradom – Uvítanie detí do života. Naplnili ju naši najmenší obyvatelia narodení od 1.2.2015 do 20.2.2016 spolu so svojimi rodičmi.
Hoci sa pán starosta Š. Cudrák nemohol tohto podujatia zúčastniť zo zdravotných dôvodov, členovia kultúrnej komisie p. K. Plešivčáková a p. J. Červenec milo a dôstojne prítomných privítali.

Váľanie mája a oslava Dňa detí v Olešnej1.mája pri domoch vyrastajú máje. I v obci Olešná ich bolo niekoľko. Krásny máj postavili pred obecným úradom aj tento rok členovia DHZ a naša obec sa ním pýšila takmer celý mesiac.
Dňa 28.5.2016 sa v areáli pred Obecným úradom Olešná uskutočnilo niekoľko podujatí. Oslavu „Dňa detí“ otvoril príhovorom p. starosta Š. Cudrák a I. Kampfová milým hudobným vystúpením.

Obecný úrad Olešná v spolupráci s hasičmi Olešná a Fsk Vigľašanka vás pozýva na oslavu Medzinárodného dňa detí spojeného s váľaním mája, ktoré sa uskutoční v sobotu 28.mája 2016 v areáli pred Obecným úradom Olešná (v prípade dažďa sála KD Olešná).

v Kultúrnom dome Olešná konal 1. Reprezentačný ples obce OlešnáDňa 30.1.2016 sa v Kultúrnom dome Olešná konal 1. Reprezentačný ples obce Olešná.
Pri vstupe do sály hostí privítali poslanci Obecného zastupiteľstva a úvodné slovo predniesla p. A. Tkáčiková, ktorá spolu s p. J. Červencom otvorila plesovú zábavu.
O výbornú náladu sa postarala skupina Pulz a taktiež bohatá tombola.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tohto podujatia srdečne ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.

Vianočné predstavenieVianoce tiché a pokojné, plné čarovných okamihov. Tešíme sa na ne všetci – malí aj veľkí.Dňa 20.12.2015 sa v duchu vianočnej atmosféry nieslo aj Vianočné predstavenie pre deti a dospelých, kde nás svojimi hudobnými a hranými príspevkami potešili deti z MŠ Olešná, mládež z Olešnej a FsK Vigľašanka.

Obecný úrad Olešná Vás srdečne pozýva na Vianočné predstavenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 20.12.2015 o 14.00 hodine v sále Kultúrneho domu Olešná.

Obecný úrad Olešná usporadúva Vianočnú burzu, kde môžete darovať veci, ktoré Vám už neslúžia, ale urobia radosť niekomu inému. Jedná sa o veci, ktoré chcete darovať iným, alebo sa Vám niečo zapáči a vyberiete si Vy.