48. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže „Jašíkove Kysuce 2016Pozývame na 48. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže „Jašíkove Kysuce 2016“, ktorý sa uskutoční v dňoch: 28.11. – 2.12.2016.
Vyhodnotenie súťaže so slávnostným galavečerom sa uskutoční v Kysuckej knižnici v Čadci vo štvrtok 1. decembra 2016 so začiatkom o 17.00 hod..

v priestoroch Obecného úradu Olešná sa uskutočnila zaujímavá výstava drevených výrobkov, ktorých autorom je p. Štefan Šurlák z OlešnejS drevom ako výtvarným materiálom sa stretávame v rôznych podobách. Jeho sila, krása a rozmanitosť v nás vyvoláva pocit tepla, domova, súžitie s prírodou.
V čase od 23.10.2016 do 4.11.2016 prebiehala v priestoroch Obecného úradu Olešná zaujímavá výstava drevených výrobkov, ktorej autorom je p. Štefan Šurlák z Olešnej. P. Šurlák z dreva vyrába množstvo rôznorodých predmetov, medzi ktoré patria šperky, vyrezávané rámiky na fotografie, obrazy, šperkovnice a hudobné nástroje. Okrem dreva vyskúšal aj výrobu šperkov – náramkov z kovu.

v obci Olešná v nedeľu 23.10.2016 uctili našich skôr narodených obyvateľov posedením s pekným programomJeseň je krásne ročné obdobie. Má veľa podôb. Niekedy je upršaná, plná dažďa, ale keď nám ukáže svoju slnečnú tvár, všetci sme prekvapení jej farebnosťou a teplom.
Jesenný mesiac október je tradične mesiacom úcty k starším. A preto sme si v obci Olešná v nedeľu 23.10.2016 uctili našich „skôr narodených“ obyvateľov posedením s pekným programom s podtitulom „Radosť zo života – plody jesene“. Školáci a škôlkari zo Základnej školy s materskou školou Olešná  pod vedením p. riaditeľky Slovákovej, p. uč. Vráblikovej, Urbaníkovej, Piontekovej a pani učiteliek. z materskej školy si pripravili milý program, v ktorom nechýbal spev s hrou na hudobný nástroj, tanec a pásmo básní, čo pohladili srdiečka všetkých prítomných.

Niečo pre priaznivcov ľudových piesní a heligónkyDňa 20.8.2016 sa v našej obci konal koncert skupiny Kysucká vrchárska heligónka. Ako druhá skupina na pódiu vystupovala naša FSk Vigľašanka.

Priatelia folklóru, priaznivci ľudových piesní a heligónky si mohli vychutnať výborné podanie skvelých hudobníkov a spevákov, ktoré bolo spestrené vstupmi vtipov v podaní p. Kopasa. Celé podujatie sprevádzala príjemná nálada.
Na ukážku Vám ponúkame niekoľko fotografií.

Svätá omša v Kaplnke Matky ustavičnej pomociDňa 3.7.2016 sa konala v Olešnej – Burkov vrch, časť Klin svätá omša v Kaplnke Matky ustavičnej pomoci. Bohoslužbu vysluhoval Mgr. Miroslav Vároš, prvý správca farnosti Podvysoká, do ktorej správy patrí aj katastrálne územie obce Olešná. Prítomný bol aj žijúci rodák, dôstojný pán Justín Jurga. Napriek počiatočným dažďovým kvapkám sa na veriacich, ktorých sa tejto svätej omše zúčastnilo vyše 200, neskôr usmialo aj slniečko.

Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji 1616 – 2016Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý pri príležitosti 400.  výročia úmrtia osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila nielen územie Žilinskej župy, ale i celého Slovenska a Európy vyhlásil Žilinský kraj.
Obecný úrad Olešná v spolupráci so Základnou školou Olešná č. 464 uskutočnili výstavu pod názvom „Po stopách Juraja Turza“.
Výtvarné práce detí sú umiestnené vo vestibule Obecného úradu Olešná od 1.6.2016 do 31.8.2016.

uvitaniedeti2016m„Verím v lásku na prvý pohľad
... pretože som miloval moju mamu,
len čo som otvoril oči.“

Dňa 16.6.2016 sa v sále kultúrneho domu v Olešnej konalo jedno z najmilších podujatí, uskutočnené obecným úradom – Uvítanie detí do života. Naplnili ju naši najmenší obyvatelia narodení od 1.2.2015 do 20.2.2016 spolu so svojimi rodičmi.
Hoci sa pán starosta Š. Cudrák nemohol tohto podujatia zúčastniť zo zdravotných dôvodov, členovia kultúrnej komisie p. K. Plešivčáková a p. J. Červenec milo a dôstojne prítomných privítali.

Váľanie mája a oslava Dňa detí v Olešnej1.mája pri domoch vyrastajú máje. I v obci Olešná ich bolo niekoľko. Krásny máj postavili pred obecným úradom aj tento rok členovia DHZ a naša obec sa ním pýšila takmer celý mesiac.
Dňa 28.5.2016 sa v areáli pred Obecným úradom Olešná uskutočnilo niekoľko podujatí. Oslavu „Dňa detí“ otvoril príhovorom p. starosta Š. Cudrák a I. Kampfová milým hudobným vystúpením.