„Najkrajším šperkom, ktorý som nosila na krku, boli rúčky mojich detí.“

Uvítanie detí v obci Olešná dňa 15.6.2017Narodenie dieťatka patrí k najemocionálnejším zážitkom rodičov. Prvý úsmev, stisk rúčky, nesmelé krôčiky... Za týmito krásnymi zážitkami však stojí nevyčísliteľná starostlivosť rodičov.
Slávnostne vyzdobená zasadacia miestnosť Obecného úradu Olešná bola dňa 15.6.2017 plná takýchto milých úsmevov, rozžiarených očiek a zvedavosti najmenších občanov, ktorí sa narodili od 9.3.2016 do 31.12.2016.

Oslava MDD spojená s váľaním májaV obci Olešná sa dňa 3.6.2017 konalo tradičné podujatie „oslava MDD spojená s váľaním mája“. V tento krásny slnečný deň v areáli pred Obecným úradom Olešná pre deti pripravili členovia DHZ Olešná a zamestnanci OcÚ Olešná rôzne súťaže, ktoré preverili ich zručnosť, šikovnosť, ale aj vedomosti. Deti sa mohli zabávať na športových atrakciách a okrášliť sa maľovaním na tvár.

Deň matiek v obci Olešná„Keby som videla i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.“
úryvok básne Milana Rúfusa

V nedeľu 14.5.2017 sa v Kultúrnom dome Olešná konalo jedno z najkrajších kultúrnospoločenských podujatí venované mamám, maminkám, mamičkám, ale v neposlednom rade i oteckom.

Fašiangové posedenie – Pochovanie basyHudba, smiech a spev sa ozývali v nedeľu 26.2.2017 v Kultúrnom dome Olešná, kde sa pre občanov konalo tohtoročné „pochovávanie basy“. Taktovku celému poobediu držala Folklórna skupina Vigľašanka, ktorej členovia sa priaznivcom zábavy prišli ukázať v originálnych kostýmoch. Vo fašiangovom sprievode nechýbal poľovník, šejk so Šeherezádou, čarodejnica, suchozemský námorník, gazdiná, mladý pán, Michael Jackson, Červená Karkulka, dámy z predmestia a samozrejme pri „pochovaní basy“ nesmel chýbať kostolník a farár.

–    04.02.2017   Reprezentačný ples  – Kultúrny dom Olešná
–    26.02.2017   Fašiangové posedenie (Pochovanie basy) KD Olešná   
–    marec/2017  Exkurzia detí z MŠ Olešná v Obecnej knižnici Olešná
–    marec/2017  Veľkonočné tvorivé popoludnie – Obecná knižnica Olešná
–    14.05.2017   Deň matiek  – Kultúrny dom Olešná
–    1.6.2017       20. výročie posviacky kostola v Potôčkoch
–    03.06.2017   Váľanie mája + MDD  – Kultúrny dom Olešná
–    02.07.2017   Svätá omša pri kaplnke v Kline  + autobus
–    jún/2017       Rok osobnosti – Obecná knižnica Olešná  
–    15.06.2017   Vítanie novonarodených detí – sobášna miestnosť OcÚ Olešná
–    22.10.2017   Stretnutie s dôchodcami – Kultúrny dom Olešná
–    29.10.2017   Hodová sv. omša v kostole v Potôčkoch
–    september, november 2017  Jesenné a vianočné aranžovanie v Obecnej knižnici
– 10.12.2017    Vianočná besiedka     
–    zájazd – Živčáková (podľa záujmu občanov)

II. Reprezentačný ples obce OlešnáDňa 4.2.2017 sa v Kultúrnom dome Olešná konal II. Reprezentačný ples obce Olešná, ktorý milým privítaním otvoril p. starosta obce. Tento večer zahájila tanečná skupina „Silver Turzovka“, ktorá spustila tú správnu plesovú náladu. Na hostí čakalo bohaté občerstvenie, výborná nálada pod taktovkou hudobnej skupiny PULZ a hodnotná tombola. Počas hudobných prestávok sa o zábavu postarali členovia Kysuckej vrchárskej heligónky. P. starosta touto cestou vyjadruje vďaku p. kuchárkam, poslancom OZ, pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľali na usporiadaní tohto podujatia.
Záverom veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí venovali do tomboly hodnotné dary.

prekrásne životné jubileum 102 rokov p. Rozálie PalicovejČlovek denne prežíva veľa udalostí. Častokrát sa však vracia v spomienkach i do minulosti. S úsmevom na tvári spomína na svoje detstvo, dospelosť, rodinu. Počúvať zážitky zo života p. Rozálie Palicovej, ktorá dňa 11.januára 2017 oslávila prekrásne životné jubileum 102 rokov bolo zaujímavé a jedinečné.

K tomuto požehnanému jubileu prišiel oslávenkyni zablahoželať aj p. starosta obce Olešná Štefan Cudrák s pracovníčkami A. Moskálovou a A. Špiriakovou, ktorých s láskou a srdečne prijala najbližšia rodina p. Palicovej. P. Palicová v súčasnosti žije pri dcére v Turzovke. Napriek svojmu požehnanému veku sa teší dobrému zdraviu v kruhu svojej rodiny. V roku 2017 si zároveň pripomína 80. výročie svojho sobáša a začiatku života v Olešnej. P. Š. Cudrák v mene celého vedenia obce Olešná zaželal p. Palicovej do ďalších rokov života veľa zdravíčka, šťastíčka, lásky, Božieho požehnania, úsmev na tvári a radosť v srdci.

Vianočné predstavenieOpäť sa blíži ten čarovný čas, kedy sa všetci tešíme na zdobenie vianočného stromčeka, posedenie v kruhu rodiny okolo štedrovečerného stola.
V nedeľu 11.12.2016 nás opäť potešili deti z MŠ Olešná, Folklórna skupina Vigľašanka, harmonikári a herci zo Staškova s divadelným predstavením pod názvom WC Story pekným programom.