Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji 1616 – 2016Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý pri príležitosti 400.  výročia úmrtia osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila nielen územie Žilinskej župy, ale i celého Slovenska a Európy vyhlásil Žilinský kraj.
Obecný úrad Olešná v spolupráci so Základnou školou Olešná č. 464 uskutočnili výstavu pod názvom „Po stopách Juraja Turza“.
Výtvarné práce detí sú umiestnené vo vestibule Obecného úradu Olešná od 1.6.2016 do 31.8.2016.