Váľanie mája a oslava Dňa detí v Olešnej1.mája pri domoch vyrastajú máje. I v obci Olešná ich bolo niekoľko. Krásny máj postavili pred obecným úradom aj tento rok členovia DHZ a naša obec sa ním pýšila takmer celý mesiac.
Dňa 28.5.2016 sa v areáli pred Obecným úradom Olešná uskutočnilo niekoľko podujatí. Oslavu „Dňa detí“ otvoril príhovorom p. starosta Š. Cudrák a I. Kampfová milým hudobným vystúpením.

Pokračovali ukážky hasičského nácviku, prehliadka hasičského auta, šmykľavky a rôzne súťaže, ktoré preverili šikovnosť detí a vyčarili im na tvárach úsmevy. V priestoroch vestibulu bola pripravená výstava výtvarných prác detí zo ZŠ s MŠ Olešná č. 464 na tému „Po stopách Juraja Turza“. Prítomní sa mohli občerstviť výborným gulášom, párkami a drobnými sladkosťami.

Vtipným vystúpením prítomných zabavila FSk Vigľašanka a okolo 18.00 hodiny členovia DHZ ukážkovo „zvalili máj“. Šikovnosť predviedli aj dospelí v súťaži pílenia mája. Program pokračoval majálesovou zábavou v podaní skupiny Pulz.
Vďaka patrí p. Hruškovej, členom DHZ pod vedením p. Fuska a p. Buchcara, p. Buchcarovej, p. Durajovej, poslancom OZ, pracovníkom OcÚ, všetkým účinkujúcim a všetkým ktorí sa zúčastnili a pomohli pri uskutočnení a priebehu tohto podujatia.