Obecný úrad Olešná plánuje v roku 2016 uskutočniť kurz háčkovania.
Záujem je potrebné nahlásiť do 17.12.2015 na Obecnom úrade Olešná, t.č. 041/4346 126.