Mesiac október je mesiacom úcty k starším... čaká na každého z nás. Prichádza tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať. Jeseň života je príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili, pospomínať na krásne chvíle a radosti.

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. A preto sme si v obci Olešná v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Olešná, skupinou Vigľašanka a hosťami zo susedného Klokočova – L. Polkom a M. Polkovou uctili múdrosť, vykonanú prácu, ale aj vrásky našich starších občanov posedením s pekným programom, ktorý pohladil srdce i dušu.

Najskôr si folklórna skupina Vigľašanka zaspomínala na život v minulosti piesňami „starých materí“, nasledovalo milé vystúpenie škôlkarov z MŠ Olešná pod vedením p. uč. Ferenčákovej. Žiaci zo ZŠ Olešná sa predstavili pásmom básní, hovoreného slova, hrou na heligónku a moderným tancom pod vedením p. uč. Urbaníkovej, Vancelovej, Filušovej, Nohovej a Vráblikovej.  Našich hostí si podmanila aj hra na heligónku, ktorú predviedli L. Polka s M. Polkovou. Milým prekvapením bolo spevácke vystúpenie p. H. Thomassen z Holandska. Program ukončila skupina Vigľašanka pásmom veselých piesní.

Veríme, že sme našim starším občanom vyčarili na tvárach úsmevy radosti a do ďalších rokov im želáme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tohto podujatia srdečne ďakujeme.

View the embedded image gallery online at:
https://www.obecolesna.sk/kultura/753-jese-ivota#sigProIddf388334ee