Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Olešná – PolgrúňPri príležitosti „Roka Ľudovíta Štúra“, ktorý organizuje Žilinský samosprávny kraj, Obecný úrad Olešná predstavuje výtvarné práce žiakov ZŠ s MŠ Olešná – Polgrúň.
Výtvarné práce sú vo vestibule Obecného úradu Olešná vystavované od 30.5.2015 do konca septembra 2015.