v obci Olešná dňa 30.mája 2015 spoločne váľal máj a oslavoval Medzinárodný deň detíRadosť a úsmev sú dve sestry, ktoré kráčajú spolu po jednej ceste. Je krásne vidieť ich na tvárach dospelých a ešte krajšie na tvárach dospelých aj detí. A preto sa v obci Olešná dňa 30.mája 2015 spoločne váľal máj a oslavoval Medzinárodný deň detí.
Dospelým prišla zahrať a zaspievať FsK Vigľašanka a pre deti boli pripravené rôzne hry a súťaže, ukážky hasičského nácviku, prehliadka hasičského auta. Takmer každé dievčatko či chlapec malo na tvári namaľovaný obľúbený obrázok.

 

 

Zároveň bola vo vestibule Obecného úradu Olešná pripravená výstava výtvarných prác detí zo Základnej školy Olešná, ktorú si návštevníci môžu pozrieť počas celého leta. Malí aj veľkí boli pohostení pripraveným občerstvením v podobe výborného guláša, párok, korbáčikov a drobných sladkostí.

Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ku ktorej povzbudzoval aj p. starosta Š. Cudrák.
Sobotný podvečer nám však priniesol aj trochu dramatických chvíľ. Najskôr všetkých rozveselila FsK Vigľašanka pripravenou scénkou. Pri váľaní mája obloha náhle zatiahla a začal fúkať silný vietor, no šikovným hasičom sa ukážkovo podarilo máj zvaliť. Pred dažďom sa spoločnosť ukryla v kultúrnom dome, kde zábava pokračovala.

Veľké ďakujem patrí členom DHZ p. Buchcárovi, p. Buchcárovej, p. Zemaníkovi, p. Durajovej, p. Hnidkovej, FsK Vigľašanka, pracovníkom OcÚ Olešná, účinkujúcim a všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli s prípravou a priebehom tohto podujatia.