den matiak mÚcta a vďaka patrí všetkým mamám, ktoré svojou láskou zahŕňajú všetky deti. A preto sme si v obci Olešná dňa 10.mája 2015 pripomenuli sviatok mamičiek a babičiek.

Začiatkom programu všetkých milými slovami privítal p. starosta obce Š. Cudrák s p. K. Plešivčákovou, ktorá zároveň celý program konferovala.

Milým vystúpením sa predstavili deti a žiaci zo ZŠ s MŠ Olešná pod vedením p. uč. Mgr. Filušovej, p.uč. Vráblikovej, p.uč. Plešivčákovej, p. uč. Gerekovej, p. uč. Ferenčákovej a sl. Plechovej. Zazneli milé slovká v básničkách a pesničkách, ktoré potešili srdce a zahriali dušu. Zatancovali nám „motýliky", orientálne tanečnice, dievčatá s moderným tancom i mažoretky. Program hudobným vystúpením doplnili spevácky zbor Nema, členovia Kysuckej vrchárskej heligónky p. M. Mariak a Mgr. P. Kopas a folklórna skupina Vigľašanka.

Milé mamičky, ďakujeme Vám za všetky prebdené noci pri postieľkach, pofúkania rozbitých kolienok a zotrenie každej slzičky vyvierajúcej z detského srdiečka. Pre svoje deti ste oporou nielen v detských rôčkoch, ale zostanete ňou po celý život. Prijmite od nás symbolický kvietok za lásku, ktorou nás zahŕňate a želáme Vám veľa radosti a šťastia. Nezabúdame však ani na oteckov a im prajeme tiež veľa radosti a trpezlivosti. Zároveň ďakujeme účinkujúcim za krásny program a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.